PR voor verzekeringsbedrijf Yellow Hive: miljoenen investering voor Europese groeistrategie

Ger Knikman

Verzekeringsbedrijf Yellow Hive, het moederbedrijf achter onder meer You Sure, Felixx® werk & inkomen en YINCO, heeft opnieuw een aanzienlijke investering ontvangen van IK Partners. De Europese investeringsmaatschappij voorzag Yellow Hive in 2020 al van een kapitaalinjectie, maar het bedrijf behaalde in drie jaar tijd al de doelstellingen van het vijfjarenplan, waardoor de nieuwe investering nu al beschikbaar is gesteld.

De investering is bedoeld voor verdere groei in specifieke Nederlandse regio’s en nichemarkten, door overnames van volmacht- en beursbedrijven en assurantie- en pensioenkantoren. Daarnaast heeft de nieuwe investering als doel om de succesvolle groeistrategie door te trekken in Europa, met daarbij als primaire focus Duitsland, Spanje en België.

Europese PR

De Bruijn PR werd gevraagd om de Europese ‘Buy & Build-strategie’ zichtbaar te maken met PR met als voornaamste doelen:

  1. Vergroten van de naamsbekendheid en verder versterken van het imago door het succesverhaal en de groeistrategie van Yellow Hive te delen
  2. Vergroten aantrekkingskracht Yellow Hive voor potentiële samenwerkingsverbanden met partners en risicodragers
  3. Versterken van de concurrentiepositie van Yellow Hive
  4. Bekendmaken van de Europese groeistrategie en de recente funding

Daarbij richtten we ons in Nederland op de financiële markt van verzekeraars, risicodragers, assuradeuren en tussenpersonen, en op de financiële markten in Duitsland, Spanje en België, met de focus op het aantrekken van potentiële overnames in deze landen. Voor PR buiten de Nederlandse grenzen werkten we samen met onze partners binnen het wereldwijde IPREX netwerk waar De Bruijn PR lid van is en een Belgisch collega bureau.

PR aanpak

We initieerden een 1-op-1 mediabenadering in Nederland, Duitsland, Spanje en België. Als het gaat om nieuws dat zoveel impact heeft op een organisatie, is het van belang om hierover heel goed alle betrokken partijen te informeren, waaronder medewerkers van Yellow Hive en van de betrokken kantoren van de labels You Sure, Yinco en Felixx® Werk & Inkomen, maar ook de aandeelhouders, investeerders, klanten en leveranciers.

Daarom ontwikkelden we samen met Team Marketing & Communicatie van Yellow Hive een gefaseerde communicatie aanpak voor de interne en externe communicatie voor zowel content, website, PR en social media. Toen alle kanalen gereed waren en na afronding van de interne communicatie, gingen we in Nederland als eerste naar buiten met het nieuws, gevolgd door de Duitse, Belgische en Spaanse mediabenadering.

Mediatactiek op maat per land

Voor Nederland lag de mediafocus op verzoek van de opdrachtgever op een select aantal relevante vakbladen op het gebied van verzekeren en finance die heel belangrijk zijn voor de doelgroep van Yellow Hive. We hanteerden een persoonlijke benadering met een primeur en verspreidden het bericht daarna naar een bredere medialijst. Een aantal dagen later, werd in de andere landen ook een gerichte mediabenadering ingezet. Duitsland, Spanje en België hanteerden alle drie een andere mediatactiek die specifiek voor dat land werkte met een lokaal afgeleide variant van het Nederlandse persbericht voor ieder land. De Bruijn PR verzorgde de overall coördinatie met de Europese bureaus om de klant in dit PR traject geheel te ontzorgen en toch gebruik te maken van de lokale kennis en expertise van onze partner bureaus in het buitenland.

Resultaten

We realiseerden publiciteit in alle landen in financiële vakmedia en landelijke media en er ontstond directe impact op de groeistrategie. In meerdere landen kwamen aanvragen binnen voor nieuwe samenwerkingen of acquisitiegesprekken. De basis voor de communicatie is nu met PR gelegd en wij zullen de komende maanden blijven communiceren over overnames en samenwerkingen in alle landen om zo bij te dragen aan de verdere internationale groei van Yellow Hive.