Trends op de werkvloer 2022

HR Trends
Rijswijk, 15 december 2021 – Talentsoft, A Cegid Company presenteert vandaag haar jaarlijkse onderzoek naar de HR-trends voor 2022. In het rapport worden drie belangrijke voorspellingen gedaan: veel organisaties stappen massaal over naar hybride werkmodellen, thema’s als inclusie, gelijkheid en diversiteit komen hoog op de agenda te staan, en het is belangrijker dan ooit om in te zetten op het bij- en omscholen van personeel.

De coronapandemie heeft een enorme impact gehad op de manier waarop we zijn gaan werken. Terug naar het oude normaal gaan we niet meer: er is een transformatie ingezet op de werkvloer die onomkeerbaar is. Dat gaat gepaard met een nieuwe organisatiestructuren, mindsets en vaardigheden. Dat is de conclusie uit het jaarlijkse trendrapport van Talentsoft, A Cegid Company, specialist op het gebied van Human Capital management.

Kantoor wordt ontmoetingsplek

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen: op afstand en hybride werken is een blijvertje. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de inrichting van kantoren letterlijk en figuurlijk is veranderd. Neelie Verlinden, HR journalist en content manager bij Talentsoft, A Cegid Company vertelt: “Zelfs de meest verstokte kantoortijger ervaarde tijdens de lockdown dat thuiswerken ook z’n voordelen heeft. Sterker nog, de meeste mensen bleken thuis stukken productiever te zijn. Tegelijkertijd misten we de afwisseling, de gezelligheid en de verbinding die alleen ontstaat als je fysiek samenkomt. Daarom kiezen steeds meer organisaties voor een hybride model, dat  de ‘best of both worlds combineert’: de flexibiliteit van op afstand werken, en de sociale interactie bij de koffiemachine.” Het kantoor dus is niet langer de plek waar mensen dagelijks heen moeten, maar een ontmoetingsplek waar je samenkomt voor een face-to-face meeting met klanten of een brainstorm met je team.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie hoog op de agenda

Programma’s en initiatieven gericht op diversiteit, gelijkheid en inclusie staan in 2022 bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. En dat is niet alleen gedreven door alle recente globale en maatschappelijke ontwikkelingen. Wil je in deze krappe arbeidsmarkt talent behouden én nieuw talent aantrekken, dan kun je hier niet langer omheen. Een divers team waarin iedereen zich thuis voelt, ongeacht hun herkomst, gender, leeftijd, eventuele beperking, levensbeschouwing en/of seksuele voorkeur blijkt bovendien veel productiever. Medewerkers die zich gehoord en erkend voelen, zijn meer betrokken en ervaren een groter gevoel van werkgeluk. En dat leidt weer tot een lager ziekteverzuim, zo blijkt uit meerdere onderzoeken – onder meer van het CPB.

Nemen robots onze banen over?

2022 wordt tevens het jaar waarin ‘leren’ cruciaal wordt. Om concurrerend te blijven, snel te reageren op alle technologische ontwikkelingen en ook in de toekomst succesvol te zijn, moeten organisaties zich realiseren dat daar andere vaardigheden en competenties voor nodig zijn. Uit schattingen van de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat tegen 2030 wereldwijd zo’n 1 miljard mensen omgeschoold moeten zijn. “We staan aan de vooravond van de Vierde Industriële Revolutie, die zich kenmerkt door de samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld. “Denk daarbij aan kunstmatige intelligentie, robotica, quantum computing en talloze andere technologieën, dienstenpakketten en services,” vertelt Neelie Verlinden. “Toch hoeven we niet bang te zijn dat robots onze banen overnemen. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar door de digitalisering van de samenleving moeten organisaties zich juist richten op de menselijke factor. Want technologie zal nooit in staat zijn om datgene te vervangen wat ons met elkaar verbindt. Juist nu zullen bedrijven hun mensen de kans moeten geven zich te blijven ontwikkelen en persoonlijk te groeien.”

Het HR-trendrapport van Talentsoft, A Cegid Company is vanaf vandaag te downloaden via deze link.