Werkgevers moeten creatiever zijn in zoektocht naar IT-talent

In regio’s als Zeeland of Groningen zijn namelijk nog volop IT’ers beschikbaar.

Nederlanders-meest-tevreden-werknemers-van-Europa

Amsterdam, 8 mei 2018 – Werkgevers moeten nog veel creatiever worden in hun zoektocht naar IT-talent door veel meer te zoeken buiten de gebaande paden. Het tekort aan IT-specialisten is nijpend en er zijn te weinig kandidaten om alle bestaande vacatures op te vullen. Werkgevers doen er goed aan om voor de invulling van hun IT-vacatures andere mogelijkheden te verkennen zoals het aannemen van kandidaten buiten de regio en zich nog veel meer te focussen op vrouwelijk talent. In regio’s als Zeeland of Groningen zijn namelijk nog volop IT’ers beschikbaar. Dat concludeert recruitment platform Monsterboard deze week naar aanleiding van onderzoek* naar diverse IT-beroepen in 2017.

Monsterboard vraagt voor het tweede achtereenvolgende jaar in haar Diversity Week (7 tot 14 mei) aandacht voor diversiteit in de IT-branche. In de meeste regio’s, en bovenal in de randstad, is er een grote krapte op de IT-arbeidsmarkt. In tegenstelling tot provincies als Zeeland en Groningen waar in het derde kwartaal van 2017 respectievelijk gemiddeld 66 en 157 IT’ers per specialisme op zoek waren naar werk. Het gaat hierbij om beroepen als software- en applicatieontwikkelaars, systeemanalisten, systeembeheerders en technici op het gebied van procesbeheer en voor de werking van informatie- en communicatietechnologie.

Gemiste kansen

Het is voor werkgevers een absolute gemiste kans om alleen personeel in de eigen regio te zoeken. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat de meeste IT’ers het geen probleem vinden om wat verder te reizen voor hun werk. Gemiddeld 20% vindt een reistijd van 46 tot 60 minuten prima. Daarnaast is thuiswerken een goed alternatief, bijna 30% van de IT-specialisten vindt het belangrijk om thuis te kunnen werken en met alle cloudoplossingen en video toepassingen is dat heel goed mogelijk.

Sander de Bruijn, Marketing Directeur Monsterboard: “Werkgevers moeten echt creatiever worden in de benadering van kandidaten, zoeken buiten de regio is alvast een mooi begin. Bij Monsterboard kunnen we daar ook specifiek op inspelen door bijvoorbeeld IT-vacatures te targetten op bepaalde regio’s. Maar we willen ook laten zien dat er steeds meer vrouwen de IT ingaan en we laten echte IT-vrouwen aan het woord over hun ervaringen. Het merendeel van hen had nooit een IT-baan voor ogen en vindt het vak nu ontzettend leuk. Werkgevers moeten zich inspannen om meer vrouwen te enthousiasmeren.”

Meer vrouwen in de IT

In de onderzochte beroepen is gemiddeld slechts 18,1% van de specialisten vrouw. Een veel te laag aantal, vindt De Bruijn: “Het zou mooi zijn als meer vrouwen voor een studie of beroep in de IT kiezen, dat kan een goede oplossing zijn voor de krapte op de IT-arbeidsmarkt. Maar daar moeten we wel wat voor doen. We merken dat de IT nog niet een hele aantrekkelijke branche is voor veel vrouwen omdat het technische aspect als minder aantrekkelijk wordt ervaren. Terwijl een IT-functie vaak veel dichterbij is dan vrouwen denken.”

Uit een Facebooktest van Monsterboard, ingevuld door 244 mensen, bleek dat 22,7% op basis van hun vaardigheden en karaktereigenschappen geschikt zou zijn om als analist aan de slag te gaan, 17,4% als projectmanager en ruim 9% als tester of systeembeheerder. “Natuurlijk moet je wel affiniteit hebben met techniek, maar voor veel IT functies is het bijvoorbeeld juist ook belangrijk dat je over goede communicatieve vaardigheden beschikt.” besluit De Bruijn.

* Doelgroepscans Randstad 2017