Eerste wervingscampagne voor de Douane: meer dan alleen koffercontrole op het vliegveld

Wervingscampagne
Amsterdam, 3 april 2023 – Vandaag lanceert de Douane haar eerste wervingscampagne ooit: Nederland komt verder door de Douane. Het is een brede campagne die laat zien dat de overheidsdienst veel meer doet dan alleen de controles op het vliegveld en is vooral gericht op mensen die niet direct denken aan de Douane als werkgever. Employer brandingbureau Steam ontwikkelde de campagne. Deze is vanaf vandaag te zien op televisie, online via social media en banners, en vanaf 1 mei te horen op de radio. 
 
Dit is de eerste wervingscampagne van de Douane zelf. De Douane wordt hiermee als aparte en unieke werkgever geprofileerd. De wervingsbehoefte is groot: de overheidsdienst heeft nog dit jaar 700 tot 800 werknemers nodig. Het gaat om functies door de hele organisatie. Van fysiek toezicht tot ict’ers, dataspecialisten, accountants en financieel specialisten. Op ieder niveau is er behoefte aan personeel, van mbo’ers tot wo’ers en van studenten tot gediplomeerden.
 

Flinke personele uitdagingen

“Er is een grote toename van ons werk,” vertelt Anita Ligthart, directeur Bedrijfsvoering bij de Douane. “Onder andere door uitbreiding van onze taken door Brexit, de sancties tegen Rusland, het tegengaan van ondermijning en de sterke groei van de wereldwijde handel veroorzaakt door bijvoorbeeld e-commerce. Ook is ons werk veel meer data-gedreven dan voorheen, wat onze wervingsbehoefte verandert. Bovendien hebben we bij de Douane te maken met uitstroom van kennis en ervaring omdat veel van onze ervaren medewerkers de komende jaren met pensioen gaan. In combinatie met de krappe arbeidsmarkt staan we voor flinke personele uitdagingen.”
 
De Douane is vooral bekend van de koffercontroles op vakantie, geeft Ligthart aan. “Dat is een heel beperkt beeld. Om die fysieke controles te doen hebben we in aanloop daar naartoe onder andere ict’ers en dataspecialisten nodig. En waar veel mensen niet aan denken is dat er bijvoorbeeld ook accountants nodig zijn die bedrijven adviseren over de regelgeving op het gebied van import en export. Het werkveld is dus groot. De Douane heeft als werkgever dan ook veel meer mogelijkheden dan mensen vaak denken.”
 

Campagne kantelt clichébeeld van de Douane

Daarom is het belangrijk dat de campagne het clichébeeld van de Douane kantelt, licht Gijs de Jong, Strateeg bij Steam, toe. “Dit doen we door in de campagnevideo veel functies te laten zien. Of het nu gaat om controle, vooruitgang, innovatie of beschermen, het gebeurt allemaal door de Douane. En al deze competenties zijn goed voor ons land. Daarom ook de slogan: Nederland komt verder door de Douane”.
 
Ligthart vult aan: “Het is onze taak om Nederland verder te laten komen op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Zo laten wij bedrijven sneller importeren en exporteren, zorgen we ervoor dat producten veilig de grens overgaan en houden we ons bezig met intellectuele eigendomsrechten. We zijn volop in ontwikkeling en onze medewerkers zijn trots op de Douane. Het is mooi om hier deel van uit te maken.”