HKZ-keurmerk voor ZZP’ers in de zorg

Aandacht voor de lancering van een nieuw keurmerk

Zzp'er-in-de-zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. Om het ZZP’ers in de zorg zo makkelijk mogelijk te maken om aan de (complexe) wetgeving te voldoen is op initiatief van meerdere grote intermediairs in de zorg (w.o. HappyNurse en Zorgzuster) en de brancheorganisatie SoloPartners voor ZZP’ers in de zorg het initiatief genomen om samen met de certificeringsorganisatie NEN/HKZ een speciaal keurmerk voor ZZP’ers in de zorg te ontwikkelen, naast de reeds bestaande HKZ-keurmerken voor zorginstellingen.

De Bruijn PR kreeg de opdracht om aandacht te vragen voor de komst van het nieuwe HKZ keurmerk voor ZZP’ers in de zorg. Om het HKZ-zzp keurmerk in één keer goed zichtbaar en bekend te maken ontwerpen, startten we een PR offensief.

We hebben interviews gepitcht bij landelijke media om het nieuwe keurmerk toe te lichten. Na een interview met Marijke Horstink(HappyNurse) en Lex Tabak(SoloPartners) over de noodzaak van een keurmerk van ZZP’ers in de zorg heeft Rik Winkel van het Financieele Dagblad een stuk gepubliceerd. Er verschenen ook publicaties op relevante zorgtitels zoals Skipr en Nursing. De content voor de website https://hkzzzp.nl/ hebben we samen met Tegengas Communicatie gemaakt. We stellen ook een wekelijkse contentkalender waarin alle blogs en PR berichten een plek krijgen.