Nieuwe campagnefilm ‘Eye Opener’ van Agora Network laat kracht van cultureel divers talent zien

Campagnefilm
Amsterdam, 15 mei 2023 – Om de kracht van een inclusieve (werk)omgeving te benadrukken, lanceert Agora Network op 21 mei (Internationale Dag van Culturele Diversiteit van UNESCO) haar nieuwe campagnefilm ‘Eye Opener’. Met als decor het indrukwekkende Rijksmuseum in Amsterdam vertellen verschillende talenten in de korte film over hun dromen en motivaties voor de toekomst. Hiermee vraagt de stichting aandacht voor meer erkenning van cultureel divers talent en de kracht die dit met zich meebrengt voor iedere organisatie.
 
Cultureel divers talent is een verrijking voor iedere organisatie. “Elk nieuw tijdperk heeft voorlopers nodig. Inspiratoren die soepel switchen tussen codes. Die een barrière zien als iets dat kan worden doorbroken”, opent Selda Akbal, voorzitter van Agora Network, de video. “Erkenning is essentieel als je als organisatie succesvol divers en inclusief beleid wilt inrichten, maar ook als je streeft naar een inclusieve samenleving als geheel”, aldus Akbal.
 
De campagne ‘Eye Opener’ wil Agora Network aandacht vragen voor het belang van een inclusieve samenleving (werkomgeving) waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt. Hiervoor zijn, zoals altijd in de geschiedenis, voorlopers nodig. Deze pioniers moeten sterk in hun schoenen staan, want de stereotypering is hardnekkig, weet zij. “Er is een gebrek aan representatie, waardoor mensen zich vaak niet gehoord en gezien voelen. Dat willen we graag veranderen door cultureel diverse rolmodellen te presenteren op een manier die recht doet aan hun talenten.”
 

Een nieuw perspectief

Voor de video is nauw samengewerkt met producer Rik Blokland en spoken word artist Atta de Tolk. De kunst van het Rijksmuseum vormt een belangrijk onderdeel waarbij verschillende tijdsperiodes en mensen met elkaar worden verbonden. “Het Rijksmuseum is een plek waar verleden, heden en toekomst samenkomen. Bovendien kun je steeds op andere manieren naar kunst kijken. Hier draait het uiteindelijk ook om voorlopers: kunstenaars die het voortouw namen en zo culturele innovatie brachten. Wanneer je kunst vanuit dit perspectief bekijkt, zie je weer hele nieuwe dingen”, aldus Blokland.
 
Het Melkmeisje van Johannes Vermeer en het portret van een Afrikaanse man van Jan Mostaert vormen de inspiratie voor de teksten van Atta de Tolk. Hij bekijkt ze met zijn eigentijdse blik en verbindt zo het verleden met het heden. De Tolk licht toe: “Ik vind het hierbij belangrijk niet uit te gaan van negativiteit, maar juist vanuit de intrinsieke motivatie om iets te kunnen betekenen. Verbinden is de kern. Ons verleden kan niet worden herschreven, maar wel opnieuw worden belicht.”
 

Inclusieve mindset

Agora Network bestaat al ruim negen jaar als stichting en speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van culturele diversiteit binnen het bedrijfsleven. Dit doet zij door middel van kennissessies, masterclasses, trainingen en mentorshipprogramma’s. Meer dan 25 grote en bekende organisaties in Nederland hebben zich ondertussen al verbonden aan het netwerk.
 
Op zondag 21 mei gaat de video online in première. Dit is op de Internationale Dag van Culturele Diversiteit van UNESCO: een dag waarop extra stil wordt gestaan bij de belangen en het begrip van de waarden van culturele diversiteit. Akbal: “Met onze campagne willen we niet alleen het mooie van culturele diversiteit in de schijnwerpers zetten, maar ook werkgevers stimuleren een inclusieve mindset te ontwikkelen en het potentieel hiervan in te gaan zien.”