Twee derde Nederlanders dik tevreden met baas

Twee derde Nederlanders dik tevreden met baas

Rijswijk, 15 september 2021 – We zijn behoorlijk tevreden met onze leidinggevenden, blijkt uit onderzoek van Human Capital Management (HCM) softwareleverancier Talentsoft. Ruim twee derde van de Nederlandse werknemers is tevreden met zijn of haar manager. Slechts 9% is ontevreden en 23% is neutraal. Talentsoft, de Europese leverancier van cloud based talentmanagement- en learning software heeft onderzoek* uitgevoerd naar de voorkeur in leiderschapsstijlen en karaktereigenschappen van leidinggevenden op de Nederlandse arbeidsmarkt en heeft daarbij ook gekeken naar de verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke managers. Nederlanders vinden hun leidinggevende doorgaans betrokken, eerlijk en communicatief vaardig. Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke managers.

Opmerkelijk is dat het onderzoek sowieso weinig tot geen verschillen tussen mannen en vrouwen laat zien als het gaat om leiderschapsstijlen. Werknemers hebben hun leidinggevenden beoordeeld op verschillende stijlen, te weten coachend, inspirerend, innovatief, laissez faire, autoritair/directief, dienend/faciliterend. Werknemers onder een vrouwelijke manager ervaren geen significant andere leiderschapsstijl dan werknemers onder een mannelijke manager.
 
Uit het onderzoek blijkt bovendien dat Nederlandse werknemers vinden dat leidinggevenden, zowel mannen als vrouwen, trouw zijn gebleven aan hun leiderschapsstijl tijdens en na de coronacrisis. Afstand of veranderende omstandigheden tijdens de pandemie hebben het contact of de omgang met de leidinggevende ongetwijfeld (tijdelijk) veranderd. Op hun stijl van leidinggeven heeft dit echter geen invloed gehad. Er worden wel verschillen gevonden tussen mannelijke en vrouwelijke leidinggevenden als het gaat om persoonlijkheid: vrouwelijke managers worden vaker dan mannelijke managers omschreven als empathisch, verbindend en in staat zich kwetsbaar op te stellen.
 
De ideale manager anno 2021 is eerlijk, betrokken en communicatief vaardig
Van de ondervraagde werknemers geeft het merendeel aan geen voorkeur te hebben voor het gender van hun leidinggevende. Als die persoon maar eerlijk, betrokken en communicatief vaardig is. Als we dan toch van een voorkeur mogen spreken, dan valt op dat mensen vaak een leidinggevende willen die hetzelfde geslacht heeft als zij. Daarnaast vinden vrouwen het belangrijker dan mannen dat hun baas betrokken, empathisch en geduldig is, en in staat is zich kwetsbaar op te stellen.
 
Opvallend is ook dat werknemers met een mannelijke leidinggevende vaker het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn dan werknemers met een vrouwelijke manager. Bij een mannelijke manager voelen mensen zich vaker betrokken en onderdeel van het team. Ze hebben vaker het gevoel open hun mening te kunnen geven. Een interessant gegeven, vindt Dennis Valkema, General Manager Benelux bij Talentsoft. “Doen mannelijke managers meer aan het verhogen van betrokkenheid in teams? Heerst er een meer open cultuur, of is er meer ruimte voor kritiek en feedback?”

Mannen en vrouwen kunnen van elkaar leren
Talentsoft concludeert daarnaast uit de onderzoeksresultaten dat de basisvereisten van het zijn van een goede leidinggevende de ‘zachtere’, traditioneel gezien meer feminiene eigenschappen als betrokkenheid, goede communicatie en eerlijkheid zijn. Deze eigenschappen scoren hoog in de lijst als het gaat om de ideale manager, maar ze scoren ook hoog als het gaat om eigenschappen die tevreden werknemers hun huidige baas toebedelen. Dezelfde eigenschappen scoren daarentegen laag bij ontevreden werknemers. “Om een écht goede leidinggevende te worden zijn daarnaast daadkracht, gedrevenheid en gepassioneerd zijn ook van belang. Het lijkt er dus op dat vrouwen en mannen van elkaar kunnen leren als het gaat om goed werkgeverschap,” aldus Valkema.
 
Talentsoft vindt het positief opvallen dat de leiderschapsstijlen van managers in Nederland de afgelopen anderhalf jaar niet noemenswaardig veranderd lijken te zijn. Valkema: “Het doet ons goed om te lezen dat medewerkers de leiderschapsstijl van hun manager voor de coronapandemie niet anders ervaarden dan nu tijdens de pandemie. Het geeft ons vertrouwen in de stabiliteit van de Nederlandse werkgever, en dat zien we dus ook terug in de tevredenheid van werknemers.”
 
*Onderzoek uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Sparkey – Motivaction in juni en juli 2021 naar de voorkeur in leiderschapsstijlen en karaktereigenschappen van leidinggevenden op de Nederlandse arbeidsmarkt (n= 1.356) in opdracht van Talentsoft.
 
Over het onderzoek
In opdracht van Talentsoft heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar (voorkeur in) leiderschapsstijlen en karaktereigenschappen van leidinggevenden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Om gegronde uitspraken te kunnen doen over de kracht van (feminiene) leiderschaps-skills heeft Motivaction een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder een representatief sample van de Nederlandse werkzame beroepsbevolking.
 
Hit onderzoek is opgezet als een kwantitatief online onderzoek. Bij deze methode vullen respondenten de vragenlijst in eigen tijd en tempo in achter de eigen computer. De voordelen van online onderzoek zijn minimale belasting van respondenten en minder sociaal wenselijke antwoorden.
 
Het onderzoek is uitgestuurd onder een Nederlands representatief sample van 18 tot en met 65 jaar. De netto doelgroep bestond uit de werkzame beroepsbevolking (n=752). De respondenten in deze groep moesten ofwel een leidinggevende hebben (n=704) ofwel zelf een leidinggevende rol hebben (n=255).
 
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. Deze is in samenwerking met Talentsoft opgesteld. De vragenlijst bestond uit 7 achtergrondvragen en 15 inhoudelijke vragen, waarvan 1 open.
 
Het veldwerk is uitgevoerd door Sparkey – Motivaction. Het veldwerk is uitgevoerd tussen 24 juni en 7 juli 2021. In totaal zijn n=1.356 het onderzoek gestart. Hiervan behoorden n=752 personen tot de doelgroep (55%). Zij hebben het onderzoek geheel ingevuld en zijn meegenomen in de analyse.