21 september 2021: de eerste Nationale Bedankdag in Nederland

21 september 2021: de eerste Nationale Bedankdag in Nederland
Hoevelaken, 25 augustus 2021 – Op 21 september van dit jaar wordt de eerste Nationale Bedankdag in Nederland gevierd. Internationaal is de Bedankdag al langere tijd een belangrijke jaarlijkse dag om vrienden en familie te bedanken voor momenten waarop ze er voor je zijn of dingen die ze voor je doen. Uit onderzoek blijkt dat iemand bedanken blij en enthousiast maakt. Daarom worden mensen op de Nationale Bedankdag gestimuleerd elkaar vaker een extra bedankje te geven. Juist op de momenten en voor de dingen die vaak als vanzelfsprekend worden gezien.

Bedanken maakt gelukkiger dan een bedankje krijgen

Uit onderzoek* in opdracht van merci, blijkt dat een bedankje geven enorm blij en enthousiast maakt. Het lijkt er zelfs op dat we liever een bedankje geven dan krijgen. Bijna drie kwart van de Nederlanders geeft aan dat iemand anders bedanken hem of haar gelukkiger maakt dan zelf een bedankje krijgen. Ook geeft iemand bedanken een voldaan gevoel, volgens 65% van de Nederlanders. Natuurlijk kan een bedankje geven ook ongemakkelijk zijn. Toch voelt slechts 8% van de mensen zich ongemakkelijk na het bedanken. Ter vergelijking: een bedankje krijgen vindt 17% van de mensen ongemakkelijk.  

Iemand anders bedanken loont, want 8 op de 10 mensen geeft aan zich gewaardeerd te voelen na een bedankje, 7 op de 10 is blij en enthousiast. Een bedankje geven is dus veel waard, voor zowel de gever als de ontvanger, maar toch vinden we dat we meer kunnen bedanken. Zo geeft 16% van de Nederlanders aan dat ze vaker iemand zouden moeten bedanken omdat hij of zij er voor hen is of hen steunt. Een bedankje vergeten wordt niet op prijs gesteld, 1 op de 5 Nederlanders voelt zich verdrietig en/of teleurgesteld en bijna een kwart voelt zich gepasseerd. En dat terwijl een bedankje geven niet moeilijk hoeft te zijn, de helft van de Nederlanders vindt dank je wel zeggen al genoeg. Geld is al helemaal niet belangrijk, slechts 17% geeft aan dat hij of zij liever geld ontvangt dan een bedankje.  

Stimuleren om elkaar vaker te bedanken

Tijdens de coronapandemie is bedanken aan de orde van de dag. Natuurlijk worden de mensen in de zorg en bij de post- en koeriersdiensten volop bedankt, maar ook alledaagse zaken die vaak als vanzelfsprekend worden gezien worden beloond met een bedankje. Denk aan momenten waarop mensen in quarantaine zitten door corona en er simpelweg boodschappen moeten komen, een bezoekje aan de apotheek, een pakketje wegbrengen of even een rondje lopen met de hond. Momenten waarop je zonder vrienden en familie toch behoorlijk met de handen in het haar kan zitten. Lisette Scholten, senior product manager merci: “We willen mensen inspireren om op dit soort momenten van hulp eens wat vaker dank je wel te zeggen en elkaar te blijven bedanken voor alledaagse dingen. Het is een klein gebaar, maar heeft veel waarde.”  

Maar liefst 84% van de Nederlanders vindt dat het belangrijk is om mensen te stimuleren elkaar vaker te bedanken. De helft zegt meer mensen te gaan bedanken als ze zelf ook bedankt worden. Een mooie reden om de Nationale Bedankdag te organiseren, volgens Scholten: “Bedanken maakt blij, dus hoe mooi zou het zijn als we dit vaker doen en daarmee niet alleen onszelf maar ook de ander gelukkig maken. Sta eens wat vaker stil bij de mensen om je heen waar je dankbaar voor bent en vertel ze dat ook.”  

* Onderzoek door marktonderzoeksbureau DirectResearch in juli 2021 naar het bedankgedrag van volwassen Nederlanders (n = 603), in opdracht van merci. 

Over het onderzoek

De onderzoeksdoelgroep bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het veldwerk is uitgezet in het EUpanel van DirectResearch. In totaal hebben n=603 respondenten deelgenomen aan het onderzoek.   De netto steekproef is vervolgens vergeleken met de Gouden Standaard. De Gouden Standaard is een ijkingsinstrument ontwikkelt door de MOA in samenwerking met het CBS. Door middel van de Gouden Standaard wordt er in de hele onderzoeksbranche gebruikgemaakt van dezelfde ijkingsdata voor representatief steekproefonderzoek.  

Bij het veldwerk is de Gouden Standaard reeds gehanteerd om een representatieve verdeling van Nederland te waarborgen. Kleine afwijkingen ten opzichte van de Gouden Standaard zijn achteraf gelijkgetrokken met een weging, waarmee de netto steekproef op geslacht, leeftijd en opleiding overeenkomt met de Gouden Standaard. De netto steekproefomvang is daarnaast voldoende groot om betrouwbare uitspraken te doen over de onderzoeksdoelgroep.