Bewezen concept FreezerData klaar voor opschaling

Freezerdata
default

Amsterdam, 17 oktober 2023 – Door het groeiend tekort aan technisch personeel ziet hightech platform FreezerData nieuwe kansen om verder door te groeien in de koel- en vriessector, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Met het oog daarop trekt de jonge onderneming drie ervaren ondernemers aan voor de Raad van Advies om de opschaling van het platform te realiseren. Dit maakte FreezerData bekend op het innovatie event waar het bedrijf tevens zijn visie op de koeltechniek van de toekomst deelde.

FreezerData is een initiatief dat voortgekomen is uit IJskoud, de Amsterdamse specialist in Slim Koelen. Het AI-gestuurde platform is inmiddels al bij 66 organisaties geïnstalleerd, waaronder de GGD Utrecht en het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. De data van de bijna 700 actieve sensoren op koelinstallaties zijn de afgelopen periode gebruikt om het concept verder te optimaliseren (onder meer op het gebied van algoritmes), waardoor verdere opschaling nu binnen bereik is gekomen. Daarbij wordt uitdrukkelijk ook naar de Europese markt gekeken.

Het FreezerData-platform wordt nu al gepositioneerd als de toekomst van de koeltechniek, en als hét antwoord op het enorme tekort aan geschoold technisch personeel. Daartoe combineert het platform twee functionaliteiten. De eerste is de mogelijkheid om voorspellend onderhoud te doen op basis van real-time inzicht in de status van apparatuur en installaties. Dat leidt tot efficiënter onderhoud en een substantiële vermindering van uitval en storingen. Daarnaast geeft FreezerData toegang tot de meest recente technische handleidingen en gebruiks- en onderhoudsinformatie van koel- en vriesinstallaties via een ChatGPT-functie in het platform. In combinatie met de sensordata levert dit iedere koelmonteur direct inzicht op hoe eventuele storingen snel – en waar mogelijk op afstand – verholpen kunnen worden.

Nieuwe generatie koelmonteurs

Volgens Henk Komin, directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij FreezerData, kampen opdrachtgevers allemaal met dezelfde problematiek. “Ten eerste worden er wettelijk steeds hogere eisen gesteld aan koel- en vriesinstallaties, waardoor deze technisch steeds complexer worden. En daarbij hebben we te maken met vergrijzing onder ervaren vakkrachten, waardoor de onderhoudscapaciteit van de koeltechnische bedrijven afneemt. FreezerData wil een antwoord zijn op beide problemen. We zorgen ervoor dat storingen en uitval structureel worden teruggebracht door vroegtijdige signalering. En we maken die complexe techniek beter toegankelijk voor een nieuwe generatie ‘digital native’ koelmonteurs die gewend is alles online te kunnen vinden,” aldus Komin.

Nu het concept zich de afgelopen tijd bewezen heeft in de markt, wil FreezerData het platform opschalen. Daarvoor is de hulp ingeroepen van de drie ervaren ondernemers Rutger Prent, David Sluis en Gerrit Reinders die zijn toegetreden tot de Raad van Advies van FreezerData. Komin: “Tot nu toe bedienen we voornamelijk IJskoud-klanten met deze oplossing, maar het platform kan ook heel goed door andere koeltechnische bedrijven worden ingezet. En aangezien de combinatie van complexere techniek en schaarste op de arbeidsmarkt een internationaal probleem is, kunnen dat wat ons betreft ook prima buitenlandse partijen zijn. Wij staan, kortom, open voor gesprekken met partner installateurs in de koelbranche.”