Duizelingwekkend veel dilemma’s voor dertigers

Overgrote deel millennials twijfelt over gemaakte keuzes

Monsterboard Dertigers Dilemma test Facebook

Amsterdam, 3 november 2017 – 85% van de 5053 millennials die meededen aan Monsterboards Dertigers Dilemma Test vraagt zich af of zij wel op hun plek zitten. Zowel qua werk als privé. Een kleine 80% van de deelnemende mannen en 87% van de vrouwen zou het op enig vlak wel anders willen. Het zijn opmerkelijke aantallen. Zeker als je je bedenkt dat de beroepsbevolking in 2020, naast mensen uit de generaties X en Z en babyboomers, voor 35% uit millennials zal bestaan. Een alarmerend signaal voor werkgevers.

De lat ligt hoog

Millennials leggen de lat hoog. Ze hebben hun studie met succes afgerond, ambiëren een goede baan die een relevante bijdrage levert aan de maatschappij, werken hard om die te bemachtigen, hebben een rijk sociaal leven, een boeiende relatie, reizen de wereld rond en willen ondertussen ook nog een gezonde lifestyle hanteren. Als je alle posts op social media ziet, lijken zij hun leven perfect op orde te hebben. Maar uit de Facebook test die recruitment platform Monsterboard in september en oktober onder dertigers uitzette, komt een ander beeld naar voren.

Dertigers Dilemma Test

Heb je het naar je zin op je werk? Wil je nog wel ’s naar het buitenland? Draag jij met je baan voldoende bij aan de maatschappij? Heb je last van stress als je teveel keuzes moet maken? Zijn werk en privé in balans? Heb je twijfels over je relatie? Over samenwonen of kinderen krijgen? Het zijn zomaar wat vragen uit de Dertigers Dilemma Test die Monsterboard hield. De cijfers spreken voor zich. Van de 5053 millennials   die deelnamen aan dit Nederlandse onderzoek, twijfelden 2258 mensen (45%) en hadden 2015 anderen (40%) een dilemma. Slechts 780 deelnemers (15%) gaven aan geen dilemma te hebben.

Blijf in gesprek 

‘Het is in deze tijd geen wonder dat mensen twijfels hebben’, vindt Gian Zandonà, managing director van Monsterboard. ‘De mogelijkheden die op je pad komen zijn zo enorm, dat het bijna vanzelfsprekend is je af te vragen of je wel de juiste keuze hebt gemaakt. Het gras lijkt aan de overkant altijd groener. De vraag blijft of het ook daadwerkelijk zo is. Het is voor millennials én hun werkgevers vooral belangrijk in gesprek te blijven. Om van elkaar te weten dat er twijfels en dillema’s zijn. Dan kun je samen zoeken naar een oplossing. Want bij een tevreden millennial, die lekker is z’n vel zit, is iedereen gebaat.’

Resultaten vrouwelijke millennials

3215 van de 5053 deelnemers aan de Dertigers Dilemma Test was vrouw. Van hen gaf 87% aan in dubio te zijn. 13% zat prima op haar plek. Het is opmerkelijk dat 94% van de vrouwelijke deelnemers jonger was dan 35 jaar. Bij deze groep twijfelde 44% en had 43% een dilemma, bij de groep ouder dan 35 was dat respectievelijk 57% en 31%. Bij deze laatste groep spelen twijfels dus een belangrijkere rol dan dilemma’s: daarmee lijkt de problematiek minder prominent aanwezig.

Cijfers mannelijke dertigers

In totaal namen 1838 mannen deel aan de Dertigers Dilemma Test. Van hen had 80% twijfels of dilemma’s, terwijl 20% al op de goede weg zat. Net als bij de vrouwelijke deelnemers aan dit onderzoek was het overgrote deel van de mannelijke participanten jonger dan 35 jaar: 90%. 42% van hen twijfelde, terwijl bij 37% dilemma’s speelden. Bij mannelijke deelnemers ouder dan 35 is dat respectievelijk 61% en 20%. Net als bij de vrouwen vindt ook hier met het stijgen der jaren een verschuiving plaats van dilemma’s naar twijfels.

Over Monsterboard

Monsterboard is onderdeel van Monster Worldwide, Inc.. Monster is al ruim 20 jaar wereldwijd actief in meer dan 40 landen en marktleider in het succesvol verbinden van mensen en bedrijven om ze te helpen aan een betere baan of het beste talent. Monsterboard is pionier in de recruitmentindustrie met geavanceerde technologie in carrièremanagement, recruitment en talentmanagement en biedt een breed scala intelligente, digitale, sociale en mobiele oplossingen aan.