IJskoud

Zichtbaarheid verhogen

IJskoud Kennissessie-koudemiddelen-IJskoud

IJskoud is een koeltechnisch bureau met vooruitstrevende digitale systemen en de nieuwste technologische vindingen waarmee klanten worden geholpen bij alle voorkomende koel- en klimaattechnische vraagstukken. Aan DBPR de taak om IJskoud structureel zichtbaar in online en offline vakmedia te krijgen. Wij initiëren geregeld een interview met de directeur José Komin met een vaktitel uit de installatiebranche.

Als gevolg van vernieuwde Europese regelgeving mogen bepaalde koudemiddelen voor koel- en klimaatinstallaties op termijn niet meer gebruikt worden. Koeltechnisch bureau IJskoud organiseerde een kennissessie waarin opdrachtgevers werden voorgelicht over deze nieuwe regels. Aan DBPR de taak om de rol van IJskoud als expert op dit gebied te profileren. We deelden de inzichten uit de kennissessie via een persbericht met diverse vakmedia, dit werd onder andere gepubliceerd op Koude en Luchtbehandeling.