Media-aandacht geeft organisaties bestaansrecht

Nieuwsmedia zijn onmisbaar voor organisaties

Blog medialandschap kranten online organisatie

Tijdens mijn studie Corporate Communication Science op de Universiteit van Amsterdam had het vak Strategic Communications of Organisations mijn onverdeelde interesse. We onderzochten hoe bedrijven communiceren met hun omgeving, externe belanghebbenden en publiek. Mijn liefde voor PR was al ontstaan, maar werd verder aangewakkerd door wetenschappelijke verdieping. In deze blog vertel ik waarom nieuwsmedia onmisbaar zijn voor organisaties, daarbij baseer ik me op wetenschappelijke artikelen.

Het bestaansrecht van organisaties hangt af van de zichtbaarheid in de media.

Het medialandschap is de laatste jaren flink veranderd. Daar zijn we het allemaal over eens. Kranten hebben te kampen met lagere oplagecijfers dan voorheen. Daarnaast is de populariteit van het internet als nieuwsbron sterk toegenomen. Toch zijn dagbladen nog steeds een belangrijke bron voor het vergaren van nieuws. Deze traditionele nieuwsmedia kennen samen een verspreide oplage van maar liefst 2.683.737 miljoen kranten, waarvan 1.182.322 miljoen regionale kranten en 1.501.415 miljoen landelijke kranten dagelijks verspreid worden. Niet te negeren aantallen!

Wat doet het verschijnen in de media voor bedrijven?
On- en offline nieuwsmedia zijn van groot belang voor bedrijven. Via nieuwsmedia ontstaan en groeien relaties; tussen organisaties en hun omgeving, externe belanghebbenden en publiek. We zetten een paar feiten op een rij:

  1. Organisaties onderhouden contact met hun publiek via de media.
  2. Organisaties kunnen nieuwe producten of diensten introduceren via de media.
  3. Uitingen in de media kunnen indirect invloed hebben op de prestaties van een organisatie.
  4. Organisaties identificeren zich met zaken die in de media besproken worden. Ze nemen een bepaalde positie in op deze onderwerpen en dit heeft weer invloed op de organisatie.

Bovenstaande ontwikkelingen geven aan dat de relatie tussen organisaties en de media heel belangrijk is, omdat de media mede bepalen of en hoe er over een organisatie gesproken wordt. Het bestaansrecht van organisaties hangt af van de zichtbaarheid in de media.

Bedrijven die niet duidelijk of nauwelijks communiceren verliezen hun bestaansrecht en dus de zichtbaarheid in de media. We kunnen wel concluderen dat het op de radar blijven bij nieuwsmedia onmisbaar is als je het bestaansrecht van je organisatie wilt garanderen.

Benieuwd hoe je zichtbaar kunt worden in nieuwsmedia? Neem vrijblijvend contact ons op via 020-2440075.

Meer lezen over transparatie communicatie?