Nieuwe voorlichtingstool voor selectieproces bij de politie

• Nieuwe voorlichtingstool voor selectieproces bij de politie
Amsterdam, 23 september 2021 – Uit onderzoek van de politie blijkt dat (potentiële) kandidaten voor de selectieprocedure voor agent meer en duidelijkere voorlichting willen over de verschillende selectieonderdelen. De bestaande video over de selectieprocedure voor agent was verouderd. Omdat de video gebruikt wordt in voorlichtingen en ook op social media zeer goed bekeken wordt (gemiddeld meer dan 50.000 views per jaar), werd besloten om deze te vernieuwen. Op basis van aanvullend onderzoek naar de specifieke informatiebehoefte van kandidaten in het selectieproces, heeft Steam daarom in opdracht van de politie een nieuwe interactieve video over de selectieprocedure ontwikkeld.
 
Stagiaire Laura Winkel (opleiding Communicatie) van de politie kreeg de afstudeeropdracht om te onderzoeken of de informatie die online te vinden is, wel voldoende aansluit op de informatiebehoefte van jongeren die de selectie ingaan of overwegen hiermee te starten. Het onderzoek omvatte een enquête onder 700 (potentiele) kandidaten van de selectieprocedure. Uit het onderzoek kwam vooral de behoefte aan een duidelijk overzicht van alle onderdelen en informatie over het selectieproces naar voren. Ook werden vooral video en livestreams als gewenste middelen genoemd.
 
Interactieve video met informatie per selectieonderdeel
Met deze onderzoeksbevindingen in het achterhoofd, is in samenwerking met de politie een nieuwe tool ontwikkeld waarin ervaren recruiters, selectiedeskundigen én net gestarte studenten hun informatie en ervaringen delen over alle stappen in het selectieproces. De tool bestaat uit een interactieve video waarin je per selectieonderdeel kunt kiezen of je informatie wil van de recruiters, selectiedeskundigen of net gestarte studenten.  Zo kun je meer informatie vinden over de sporttest, de medische keuring, de cognitie– en taaltest, inschrijving, intakegesprek, psychologisch onderzoek en de screening.
 
Eerlijke antwoorden
In alle filmpjes wordt zo eerlijk mogelijk antwoord gegeven op levende vragen bij de doelgroep. En daarmee worden veel denkbeelden over de procedure ontkracht. Denk hierbij aan: Kun je met een aantekening op je strafblad wel inschrijven? En hoe fit moet je nu eigenlijk echt zijn voor de sporttest? Hoe zorg je ervoor dat je goed voorbereid bent? Hoe kun je je voorbereiden en op welke onderdelen?
 
Rob Bary, creatief bij Steam: “We hebben echt het idee dat we nu veel beter inzicht geven in de selectieprocedure zoals de potientiële kandidaten dat graag zien. En dat komt vooral doordat iemand die zich kon vereenzelvigen met de doelgroep in opdracht van de politie heeft onderzocht waar de mismatch lag tussen de huidige informatie en de informatiebehoefte van de deelnemers. Daar komen dus hele mooie en goede dingen uit voort!”
 
Bekijk de selectie-tool hier: https://lnkd.in/eZVQ_b8F,ontworpen 
 
Credits:
Opdrachtgever: Politie
Verantwoordelijk bij opdrachtgever: Jolanda Bouwmeester, Kim Joosten, Jeska ter Horst.
Bureau: Steam
Creatie: Olger Ypma, Rob Bary, Sanne Houwing, Martin van Triest.
Strategie: Jari Kloppenburg
Account: Hans Kroonen, Door van Dinten, Bernice Schenk.
Productiemaatschappij: FRSHMN
Tool: BlueBillyWig.