Stichting Slimme Boefjes stopt

Stichting die een tweedehands baby-uitzet maakt voor (aanstaande) moeders in nood, staakt per 1 februari 2019 haar activiteiten

Slimme Boefjes levert record babydozen af

Den Haag, 28 november 2018 – Stichting Slimme Boefjes, een stichting die een tweedehands baby-uitzet maakt voor (aanstaande) moeders in nood, staakt per 1 februari 2019 haar activiteiten. Het aantal aanvragen voor baby-uitzetpakketten is sinds de start in 2012 zo enorm gegroeid dat er onvoldoende financiële middelen zijn om de pakketten te blijven aanbieden. Er kunnen vanaf nu geen nieuwe bestellingen worden geplaatst. De bestellingen die op dit moment al gedaan zijn, worden uiteraard nog wel geleverd.

Stichting Slimme Boefjes zamelt gebruikte babykleertjes en babybeddengoed in om daarmee een babystartpakket samen te stellen voor de eerste zes maanden van een baby. Deze ‘StartKid’ wordt beschikbaar gesteld aan (aanstaande) moeders die zelf niet in staat zijn de basisbenodigdheden voor hun baby aan te schaffen. Hoewel voor de StartKid een kleine eigen bijdrage wordt gevraagd, betaalt maar een zeer klein deel van de ontvangers deze bijdrage. Verreweg de meeste ouders kunnen dit niet betalen en ontvangen het pakket volledig gratis via een steunverklaring van een zorgprofessional of hulpverlener.

Enorme groei in aantal babypakketten
Voor de funding is Slimme Boefjes vrijwel volledig afhankelijk van giften en donaties. In het oprichtingsjaar 2012 leverde de stichting 30 StartKids, dit jaar zijn het er bijna 2000. Met de groei van het aantal aanvragen is echter ook de financiële druk toegenomen en er zijn nu onvoldoende financiële middelen meer om de pakketten aan te blijven bieden. Ook is er geen perspectief op een structurele oplossing hiervoor. Het bestuur heeft daarom met spijt in haar hart moeten besluiten de Stichting Slimme Boefjes op te heffen.

Slimme Boefjes heeft op dit moment nog zo’n 220 aanvragen voor een babypakket openstaan. Dankzij steun van onder andere Stichting Levi Lassen en Fonds 1818 kunnen deze StartKids nog samengesteld worden. De komende maanden heeft Slimme Boefjes nog wel kledingdonaties nodig om de resterende pakketten te kunnen samenstellen. Zij willen iedereen oproepen om gebruikt babygoed in te leveren bij één van de inzamellocaties. Dat kan nog tot 1 februari 2019.

Sinds de oprichting in 2012 heeft Slimme Boefjes vele duizenden moeders in nood kunnen helpen met een StartKid. Bestuurslid Kitty Schieck: “We willen alle vrijwilligers, donateurs van gebruikte kleertjes, sponsors, inzamellocaties en samenwerkingspartners ontzettend bedanken voor hun bijdrage. Het is enorm verdrietig dat het financieel niet mogelijk blijkt om door te gaan met dit mooie en belangrijke initiatief.”