Belastingdienst benadeelt incidentele flexwerkers in loondienst

Belastingdienst benadeelt incidentele flexwerkers in loondienst
Utrecht, 21 januari 2021 – Jongeren en studenten die af en toe een dag in loondienst willen werken en daarvoor direct betaald willen worden, worden fiscaal ongunstiger behandeld dan leeftijdsgenoten die dezelfde werkzaamheden als zzp’er verrichten. “Dit gebrek aan level playingfield duwt jongeren als het ware naar de zzp-bemiddelingsplatforms en maakt het voor hen lastiger om normale werkervaring op te doen”, stelt Country Manager van NOWJOBS Nederland Reinier Vastenburg.
 
NOWJOBS is een bemiddelingsplatform dat vraag en aanbod naar incidenteel en flexibel werk bij elkaar brengt. Het gaat vaak om klussen voor een dag of meerdere dagen in de week om drukte of vervanging van personeel bij bedrijven op te vangen. Naar dit type werk is veel vraag bij jongeren en studenten die om uiteenlopende redenen geen vaste parttimebaan van meerdere dagen kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat die niet te combineren is met hun studie of opleiding.
 
Werkstudenten of andere parttimers die op een snelle manier wat willen bijverdienen en zich bij NOWJOBS melden, komen in loondienst. Dat betekent dat het platform alle wettelijk verplichte afdrachten doet, regelt dat de werkstudent verzekerd is en tevens zorgdraagt voor de bijbehorende administratie (loonstroken, jaaropgaven enz.). Uitbetaling (inclusief het vakantiegeld) geschiedt de eerstvolgende werkdag nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Dat geldt ook als binnen een week meerdere dagen is gewerkt.
 
Omdat NOWJOBS keurig loonheffing afdraagt, ontvangen bijverdieners een netto-uurloon dat lager ligt dan het uurtarief dat concurrerende platforms bieden die hetzelfde type werkzaamheden op zzp-basis aanbieden. Dat is op zich geen probleem, alleen belast de Belastingdienst uitbetaling per dag fiscaal zwaarder dan bijvoorbeeld uitbetaling per week of maand. Bij een bruto dagloon van 75 euro en één dag werken scheelt dit bijna 5 euro aan extra inhouding van loonheffing. Het maakt daarbij niet uit of de werkstudent een dag heeft gewerkt, of een aantal dagen in dezelfde week.
 
Hoge prijs
Volgens Reinier Vastenburg geeft de Belastingdienst hiermee een ‘onbegrijpelijk’ signaal af, namelijk dat af en toe een dag in loondienst werken geen zoden aan de dijk zet. Vastenburg: “In onze filosofie zou je ook dit type flexwerk moeten aanbieden op een platform dat zoveel mogelijk aansluit op de systematiek van de Nederlandse arbeidsmarkt, waarin de werknemer een zekere bescherming geniet. Maar door de opstelling van de Belastingdienst betalen werkstudenten voor de wettelijke bescherming waar ze feitelijk recht op hebben een relatief hoge prijs, in de vorm van een relatief laag netto uurloon. Weliswaar kan na afloop van het jaar de teveel ingehouden loonheffing worden teruggevraagd, maar dit is een extra administratieve handeling die belastend is voor zowel de werkgever, de werknemer en de Belastingdienst zelf.”
 
In de ogen van Vastenburg lijkt de Belastingdienst door haar opstelling jongeren, studenten en andere bijverdieners eigenlijk aan te moedigen om als zzp’er aan de slag te gaan. “Gezien de vele haken en ogen aan de – meestal gedwongen – zzp-status van deze bijverdieners vinden wij deze opstelling niet goed te begrijpen en zelfs kwalijk. Juist af en toe kortstondig in loondienst werken maakt voor jongeren de stap naar de gewone arbeidsmarkt kleiner. Dat is een maatschappelijk belang waarvoor de fiscus geen oog lijkt te hebben.”
 
Vastenburg benadrukt op zichzelf geen problemen te hebben met bemiddelingsplatforms die werkzaamheden aanbieden via een zzp-constructie. Hij zegt: “Zij hanteren een wezenlijk ander businessmodel. Het inzetten van zzp’ers kan interessanter lijken omdat de verplichtingen die uit het arbeidsrecht voortvloeien, op het bordje van de zpp’er zelf terechtkomen. Ofwel: die moet zelf zorgen voor het afdragen van de belasting, het regelen van een verzekering, het bijhouden van de eigen administratie en het opbouwen van pensioen. Daar tegenover staat een hoger netto bedrag. Maar zoals uit de nota Borstlap valt op te maken is er in deze markt geregeld sprake van misstanden. Wij zeggen: freelance kan perfect, maar dan wel voor mensen die zelf hun agenda kunnen bepalen en die de tijd en de middelen hebben om alles rondom het werk goed te regelen. Het is wat ons betreft zeer de vraag of dit eigenlijk wel kan opgaan voor jongeren en werkstudenten.”