Langaroo

Langaroo meertalig platform spel meertaligheid - De Bruijn PR - case

Wij verzorgen sinds kort op vrijwillige basis verschillende PR, content en social media werkzaamheden voor het meertalige online spel: Langaroo. Langaroo is een meertalig online platform dat op een speelse manier met video’s en vragen de taalontwikkeling van kinderen tussen de twee en zes jaar stimuleert. Meertalig.nl en de Stichting VoorleesExpress zijn de organisaties achter Langaroo.

Ondanks dat heel veel kinderen in Nederland opgroeien met meer dan één taal, is er een beperkt aanbod aan boeken of andere materialen die meertaligheid stimuleren en dat terwijl meertalig opgroeien juist tal van voordelen biedt. Met Langaroo wordt het ouders gemakkelijk gemaakt hun meertalige kinderen te helpen bij de taalontwikkeling.

We vinden het belangrijk om dit mooie initiatief de aandacht en publiciteit te geven die het verdient. Aangezien communicatie en taal centraal staan op dit platform, ligt het onderwerp ons nauw aan het hart.

Meer lezen over Langaroo? Check de Facebook, Instagram of website.