Nieuw interactief platform stimuleert meertaligheid van kinderen

langaroo
Amsterdam, 13 juni 2019 – Meertalig.nl en de Stichting VoorleesExpress lanceren Langaroo: een meertalig online platform dat op een speelse manier met video’s en vragen de taalontwikkeling van kinderen tussen de twee en zes jaar stimuleert. Ondanks dat heel veel kinderen in Nederland opgroeien met meer dan één taal, is er een beperkt aanbod aan boeken of andere materialen die meertaligheid stimuleren en dat terwijl meertalig opgroeien juist tal van voordelen biedt. Met Langaroo wordt het ouders gemakkelijk gemaakt hun meertalige kinderen te helpen bij de taalontwikkeling.

Mensen denken vaak dat het normaal is om eentalig te zijn, terwijl ongeveer 80% van de wereldbevolking meertalig is. Meertalig opgroeien biedt voordelen op onder andere persoonlijk en intellectueel gebied. Anne Heinsbroek, directeur Stichting VoorleesExpress, licht toe: “In de praktijk zien we vaak dat ouders het als negatief zien als ze thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, omdat ze bang zijn dat hun kinderen een achterstand oplopen in het Nederlands.”

Maaike Verrips, directeur Meertalig.nl vervolgt: “Die angst is niet terecht. Onderzoek laat namelijk zien dat juist wanneer ouders hun moedertaal met hun kinderen spreken, deze kinderen een betere taalontwikkeling doorlopen, waardoor ze het Nederlands daarna veel gemakkelijker en sneller aanleren. Bovendien blijkt dat meertaligheid het leggen van contacten met anderen bevordert en dat het zorgt het voor een betere band tussen kinderen en hun ouders en de rest van de familie zoals opa’s en oma’s. Werken aan een meertalige taalontwikkeling is dus zinvol, leuk en uitdagend, maar niet altijd makkelijk.”

Een rijk en gevarieerd taalaanbod stimuleert de taalontwikkeling
Met Langaroo bieden de makers een laagdrempelig en educatief alternatief voor het onderhouden van de moedertaal. Heinsbroek: “Kinderen zijn gebaat bij een goede ontwikkeling van de moedertaal en de taal van het land waarin ze wonen. Met Langaroo leren ze dat spelenderwijs door een spel waarbij je eilanden verovert en vragen beantwoordt op basis van video’s.”

Er bestaat echter niet één juiste methode om een kind tweetalig op te voeden. Uit onderzoek blijkt wel dat je zo vroeg mogelijk kunt beginnen, kinderen raken niet in de war van meer dan één taal. Volgens de makers van Langaroo is het vooral belangrijk dat een kind een rijk en gevarieerd taalaanbod krijgt met volop ruimte voor de verschillende talen. Hier voorziet het online platform in. Langaroo is geschikt voor kinderen die thuis een andere taal spreken dan de taal die wordt gesproken in het land waar ze wonen en is beschikbaar in het Engels, Arabisch, Pools Turks en Nederlands.

Langaroo is eenvoudig en leuk in gebruik
Uit de eerste pilot blijkt dat ouders Langaroo een eenvoudige en leuke één op één activiteit vinden, waarbij ze aan de hand van de verschillende filmpjes een onverwacht gesprek met hun kind uitlokken. “Kinderen blijven langere tijd geboeid door de variatie van de filmpjes”, lichten de gebruikers hun eerste bevindingen toe.