Monsterboard draagt bij aan online platform HalloWerk

Amsterdam, 22 januari 2019 – Monsterboard is partner geworden van HalloWerk, een initiatief van de gemeenten Rotterdam en Den Haag om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden van een baan. Het initiatief zorgt ervoor dat werkgevers en werkzoekenden op een meer persoonlijke en directe manier met elkaar in contact komen. Recruitment platform Monsterboard zal HalloWerk helpen bij het vergroten van de bekendheid door werkgevers uit haar netwerk te informeren over de mogelijkheden van het initiatief.

HalloWerk is er voor werkzoekenden die via de gemeente hulp krijgen bij het zoeken van een baan, bijvoorbeeld mensen met een uitkering of een arbeidshandicap. Het online platform biedt aangesloten werkgevers en begeleidende professionals van de gemeente direct toegang tot kandidaten en hun profielen. Op HalloWerk worden kandidaten niet alleen geselecteerd op basis van hun opleiding en ervaring maar juist ook op basis van hun talent, motivatie en bijvoorbeeld hun hobby’s. Deze kandidaten, waarvan 40% MBO+ geschoold is, worden pro-actief in contact gebracht met werkgevers om hun kansen op werk te vergroten. De verwachting is dat in de loop van 2019 meer gemeenten zullen aansluiten bij HalloWerk.

Om alle betrokken kandidaten te kunnen helpen om een baan te vinden, zal intensief contact gezocht moeten worden met werkgevers. Daarin is een belangrijke rol voor Monsterboard weggelegd. Het recruitment platform zal werkgevers actief informeren over het maatschappelijke belang van HalloWerk en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Alle beschikbare communicatiekanalen en het werkgeversblog van Monsterboard worden ingezet om de aandacht te vestigen op HalloWerk.

Ulrich Biebaut, General Manager Monsterboard Benelux: “Wij hechten er veel waarde aan dat wij als recruitment platform bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom ondersteunen wij dit initiatief graag met onze database van werkgevers. Want iedereen verdient een kans op een baan die bij hem of haar past.”

Vooral in de zogenaamde kansrijke beroepen waar ook een groot tekort is aan talent, zoals in de Zorg en Logistiek, liggen veel kansen voor werkzoekenden. Biebaut: “Een werkgever moet dan wel wat willen investeren, bijvoorbeeld in opleiding, training en goede begeleiding van medewerkers. Monsterboard kan werkgevers hierin voorzien van advies en hen op dit vlak coachen, bijvoorbeeld door het aan te sporen om innovatieve manieren, bijvoorbeeld met inzet van video, te werken aan hun employer brand. Dit is voor werkgevers een uitgesproken mogelijkheid om hun maatschappelijke gezicht te laten zien en zich open te stellen voor werkzoekenden met een afstand naar de arbeidsmarkt. Dat doet heel veel goeds voor je employer brand. Zeker in een periode waar de vraag naar arbeid heel groot is.”