Zorgen onder MKB-ondernemers over schijnzelfstandigheid bij inzet ZZP’ers

Zorgen onder MKB-ondernemers over schijnzelfstandigheid bij inzet ZZP’ers
Helmond, 11 juli 2022 – Steeds meer ondernemers werken, om verschillende redenen, met ZZP’ers. Het aantal ZZP’ers stijgt dan ook al jaren. Zowel ZZP’ers als ondernemers zijn echter vaak niet op de hoogte van de rechten en plichten die voortvloeien uit zo’n samenwerking. Dat kan tot vervelende situaties leiden. Eerder bijvoorbeeld besliste de rechter in hoger beroep dat de bezorgers van Deliveroo geen zelfstandigen zijn, maar werknemers. Hierdoor moet het bedrijf miljoenen aan nabetalingen doen. Dit vormt ook voor MKB-ondernemers een groot risico, waarschuwt Please. Het bedrijf introduceert daarom deze week een nieuwe ZZP-dienstverlening om werkgevers in het MKB te ondersteunen bij alles wat er komt kijken bij het inzetten van ZZP’ers. 

De Deliveroo zaak staat niet op zichzelf. Rechtszaken tegen bedrijven als Uber, Helpling en Temper lieten eenzelfde uitkomst zien. Door alle publiciteit over deze zaken ontstaan toenemende zorgen bij ondernemers als het gaat om deze zogenoemde schijnzelfstandigheid, merkt Please. Juist MKB-ondernemers zijn bezorgd, en dit is regelmatig terecht volgens de werkgeverspartner. Vaak door gebrek aan kennis is er sprake van schijnzelfstandigheid. Dat wil zeggen dat er een verkapte arbeidsrelatie is tussen de ondernemer en de ZZP’er.

Een verkapte arbeidsrelatie

Wanneer de rechter oordeelt dat er sprake is van een schijnzelfstandigheid moeten ondernemers, met terugwerkende kracht, belastingen en premies afdragen én kan de ZZP’er een arbeidsovereenkomst claimen. Jad Berad, commercieel directeur Please: “Als een ZZP’er uitsluitend voor één opdrachtgever werkt of geen zeggenschap heeft over de invulling van de werkzaamheden kan dit duiden op een gezagsverhouding. De werkrelatie kan worden aangemerkt als fictief dienstverband waardoor het arbeidsrecht van toepassing kan zijn. Datzelfde kan ook gelden voor het hebben van een visitekaartje van de opdrachtgever. Dat lijkt onschuldig, maar je treedt dan naar buiten toe uit naam van de opdrachtgever. Dat risico wil je afvangen”.

Risico’s voor de ondernemer wegnemen

De nieuwe ZZP-dienstverlening van Please geeft ondernemers zekerheid en neemt risico’s weg. Met uitleg en advies, een juridisch juiste overeenkomst van de opdracht en het regelen van de betaling aan de ZZP’er. De ondernemer kan met deze introductie niet alleen de vaste en flexibele medewerkers bij Please onderbrengen, maar ook de ZZP’ers. “We merken nu al dat er een grote behoefte aan de nieuwe ZZP-dienstverlening is”, aldus Berad.

Toegevoegde waarde voor ZZP’ers

Naast risicobeperking voor ondernemers is deze introductie ook van toegevoegde waarde voor ZZP’ers. “Als ZZP’er wil je dat alles juridisch juist geregeld is, weet je niet altijd wat wel en niet mag en wil je dat je factuur op tijd betaald wordt. Please zorgt hier allemaal voor. De ZZP-dienstverlening biedt voor beide partijen gewoon een stuk zekerheid,” eindigt Berad.