Bedrijven met diversiteitsbeleid genieten voorkeur van jonge werkzoekenden

Thuis werk tips Monsterboard
Amsterdam, 4 oktober 2021 – Uit recent Monsterboard onderzoek The Future of Work kwam onder meer naar voren dat Nederlandse bedrijven wereldwijd achterlopen op het hebben van een D&I beleid. En dat terwijl diversiteit bijdraagt aan innovatie, de motivatie van werknemers en een sterke bijdrage levert aan de productiviteit en uiteindelijke resultaten van een organisatie. Daarbij komt dat bedrijven met een diversiteitsbeleid de voorkeur genieten van jonge werkzoekenden, wat in deze krappe arbeidsmarkt een groot voordeel is. Uit de resultaten blijkt bovendien dat vooral MKB bedrijven meer met diversiteit & inclusie willen doen, alleen het ontbreekt ze vaak aan kennis om de eerste stappen te kunnen zetten. 
 
Daarom organiseerde Monsterboard in aanloop naar Diversity Day op 5 oktober een live stream event op 23 september jl. met experts uit de markt om voorlichting en praktische tips aan bedrijven te geven om te kunnen starten met een diversiteitsbeleid. Belangrijkste aandachtspunten: kijk kritisch naar je eigen personeelsbestand en bepaal op basis van de data meetbare en realistische diversiteitsdoelen én geef open hiring een serieuze kans.
 
Vanuit de top doorvoeren in het DNA van de organisatie
Diversiteit en Inclusiviteit (D&I) vormen al langere tijd een belangrijke prioriteit voor werkgevers wereldwijd, maar sociale rechtvaardigheidsbewegingen hebben initiatieven in 2021 in een stroomversnelling gebracht. Kandidaten en werknemers van vandaag hebben hoge verwachtingen over D&I. Maar om het te laten slagen, moet het door meer dan één persoon gedragen worden. Managing Director Monsterboard Nederland Wouter van der Horst: “Diversiteit moet letterlijk in het DNA van je organisatie belanden en vooral niet iets zijn dat maar door één persoon gedragen wordt. Ook de top van een organisatie moet erin geloven en die moet het uitleggen aan de rest van de medewerkers zodat zij ook begrijpen waarom het belangrijk is.”
 
9 adviezen voor het opstarten van een diversiteitsbeleid
In een e-book dat Monsterboard recent publiceerde over het thema D&I geeft het recruitment platform concrete adviezen over het opstarten, omarmen en doorvoeren van een diversiteitsbeleid. De belangrijkste adviezen op een rij:
 
1)   Kijk goed naar het personeelsbestand: wat is de bestaande situatie? Daarna volgt het definiëren van een diversiteitsstrategie waaruit acties en beleid kunnen voortvloeien.
 
2)   Onbewuste vooroordelen tegengaan: in plaats van te vertrouwen op intuïtie bij werving, moeten organisaties tijdens het hele sollicitatieproces informatie verzamelen om transparante en eerlijke beslissingen te waarborgen.
 
3)   Creëer inclusievere functiebeschrijvingen: schrijf vacatures altijd met inclusiviteit in het achterhoofd zodat iedereen zich welkom voelt om te solliciteren.
 
4)   Integreer Diversiteit en Inclusiviteit vanuit de top in het DNA en werkgeversmerk, het moet door iedereen in de organisatie gedragen worden om te slagen.
 
5)   Wees transparant: D&I kan voor veel organisaties een gevoelig onderwerp zijn, vooral voor organisaties die nog maar net aan het traject begonnen zijn. Maar om vertrouwen te kweken, dient een bedrijf transparant te zijn over de activiteiten en realistisch over de vooruitgang.
 
6)   Doe een audit van het wervingsproces: Voor een diverse benadering van werving is eerlijkheid nodig in elke fase van het proces. Stel richtlijnen op voor het beoordelen van cv’s en het plannen en structureren van sollicitatiegesprekken.
 
7)   Zorg voor gelijke kansen en ga ook op zoek naar talent buiten de gebaande paden, bedrijven moeten ook zelf op zoek gaan naar divers talent en niet alleen afgaan op de spontane sollicitaties.
 
8)   Overweeg blind solliciteren ofwel open hiring. Kijk niet meer naar cv’s of brieven maar gebruik bijvoorbeeld alleen sollicitatieformulieren voor kwaliteiten en ervaring voor de eerste selectie van kandidaten.
 
9)   Stop niet bij inclusieve werving: Zodra kandidaten van alle achtergronden gevonden zijn, moet je de nieuwe medewerkers ook op de lange termijn ondersteunen. De meest succesvolle bedrijven investeren niet alleen in werving, maar ook in het behoud en werkplezier van medewerkers.
 
Het gehele Monsterboard handboek over Diversiteit en Inclusiviteit is hier te downloaden:
Het live stream evenement dat Monsterboard in samenwerking met het ROC van Amsterdam organiseerde op 23 september 2021 jl. is hier terug te luisteren.